De nieuwe basisschool in Groesbeek Noord

Protocollen

Veel mensen beseffen dat de sfeer waarin een kind moet opgroeien van groot belang is om een volwaardig mens te worden. Wij streven daarom naar een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat. Pas als het kind zich veilig voelt kan het zich ontwikkelen. Rust en regelmaat geven het kind kansen. Samen met ouders speelt de school een belangrijke rol in de ontwikkeling van het kind op lichamelijk en geestelijk gebied. De school dient mede een stuk van de opvoeding voor haar rekening te nemen. We proberen met ons onderwijs nauw aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau van elk kind. Uitgaande van de kinderlijke belevingswereld zal de school helpen bij het inzichtelijk maken van die wereld, proberen die wereld van het kind te verbreden en te verdiepen. De school tracht gelijke kansen voor iedereen te bewerkstelligen door leerlingen met welke achtergrond dan ook als gelijkwaardig te beschouwen. Volledige acceptatie is nodig om aan te kunnen sluiten bij de ervarings- en belevingswereld van de kinderen. Zo is het mogelijk om voor zowel leerlingen, leerkrachten als ouders een herkenbaar klimaat te scheppen, waarbinnen een optimale ontwikkeling mogelijk wordt. Wij vinden het op school belangrijk om goed met elkaar af te spreken hoe we met elkaar omgaan.Dit kunt u lezen in ons protocollen.


Download Protocollen

Protocol Pesten en cyberpesten.
Protocol Schorsing en verwijdering.

Agenda
Via onderstaande link kunt u de jaarkalender als pdf downloaden en uitprinten

Jaarkalender 2018-2019.

Verjaardagen