De nieuwe basisschool in Groesbeek Noord

Partners

De Stekkenberg in Groesbeek Noord

Aan de bosrand maken oude woningen plaats voor nieuwe, aantrekkelijke koop- en huurwoningen en het Voorzieningenhart Groesbeek-Noord vormt straks het kloppende hart van de wijk. Met daarin een basisschool, kinderopvang, voorzieningen voor jong en oud, en veel gezelligheid. Website www.stekkenberg.nl. geeft u een goed beeld van deze mooie wijk in ontwikkeling. Maar ook welke kansen deze ontwikkelingen iedereen biedt. De site geeft een impressie van de huidige en de toekomstige wijk, de activiteiten, de huur- en koopmogelijkheden, foto’s, video’s, links naar sociale netwerken en leuke websites.

 


Kindercentrum Domino

Kindercentrum Domino verzorgt voor onze school de voor-, tussen- en naschoolse opvang.

Surf voor informatie naar www.kindercentrum-domino.nl.  

Domino verzorgt dus ook het overblijven. Dit gebeurt op de school zelf.

Voor een foto van alle overblijfkrachten:    klik hier.

Voor de laatste nieuwsbrief van de TSO:  klik hier.

 


Leerplichtzaken Groesbeek

Voor de uitvoering en de handhaving van de Leerplichtwet heeft gemeente Groesbeek twee leerplichtambtenaren aangesteld. Het zijn mw H. Maassen en mw M. Gieling. Naast controle van de wet geven zij ook advies over onderwerpen als vakantieverlof en wat te doen bij ongeoorloofd verlof (spijbelen). 

De leerplichtambtenaren werken vanuit het gemeentehuis en zijn dagelijks bereikbaar 
op 024 - 3298003. Het emailadres is leerplicht@nijmegen.nl.


Centrum voor Jeugd en Gezin Groesbeek

Opvoeden is leuk, uitdagend en spannend. En soms is het ontroerend. Maar het is ook wel eens moeilijk. Daarom is er een Centrum voor Jeugd en Gezin, waar u met al uw vragen bij deskundigen terecht kunt. We geven antwoord en kijken samen met u naar wat u kunt doen om uw kind fijn en gezond op te laten groeien.  De contacten met het CJG zijn gratis, vertrouwelijk en anoniem. Neem gerust contact met ons op:

tel.: 088-0011340, internet: www.cjggroesbeek.nl of e-mail: info@cjggroesbeek.nl  

 


Agenda
Via onderstaande link kunt u de jaarkalender als pdf downloaden en uitprinten

Jaarkalender 2018-2019.

Verjaardagen