De nieuwe basisschool in Groesbeek Noord

Oudervereniging

Voor je kind wil je toch het beste

Onze school heeft een zeer actieve oudervereniging.
De oudervereniging biedt het team ondersteuning bij het organiseren van diverse activiteiten, zoals Sinterklaas, kerstviering, carnaval, excursies, schoolkamp, sportdag en leuke jaarafsluiting. 

De leden van het dagelijks bestuur komen maandelijks bijeen. Hierbij is een lid van de schoolleiding aanwezig. 
De vereniging heeft een zelfstandige status en werkt zeer nauw samen met de school.
Voor het mogelijk maken van de extra activiteiten vraagt zij alle ouders om een vrijwillige bijdrage. De vereniging beheert deze gelden. 
Eén keer per jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats.

 

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur telt twaalf leden. De leiding wordt gevormd door:


Voorzitter:
Alies Groeneveld

Penningmeester:
Anja van Gruijthuijsen

Secretaris:
Simone Nillisen


Overige leden:
Vera Thijssen
Jyldiz Kroes
Anja Eemers
Bianca Sillessen
Heidi Jansen
Anja van Gruijthuijsen
Chantal Ermers

Agenda
Verjaardagen