De nieuwe basisschool in Groesbeek Noord

Ons model van TOM

Inleiding

Om onze visie in praktijk te brengen hebben we ervoor gekozen om in units te werken volgens de principes van Teamonderwijs Op Maat (TOM).
Bij het werken volgens teamonderwijs op maat verdelen we de school in 4 units, die telkens bestaan uit twee leerjaren: unit 1 (leerjaar 1 en 2), unit 2 (leerjaar 3 en 4), unit 3 (leerjaar 5 en 6) en unit 4 (leerjaar 7 en 8).
Bij grotere leerlingaantallen worden deze units verdeeld in twee heterogene mentorgroepen. Iedere mentorgroep heeft een eigen mentor (leraar). In een grotere unit werken dus twee leraren. Deze worden bijgestaan door een onderwijsassistent en zo mogelijk ook nog door een stagiaire (van Pabo, ROC, enz.)

Hoe ziet een dag TOM-onderwijs er uit

We werken volgens het vijf gelijke dagen model. Dat betekent dat alle kinderen elke dag van half negen tot twee uur naar school gaan. Om twaalf uur is er een half uur pauze waar de kinderen lunchen en (buiten)spelen.

Vanaf kwart over acht mogen de kinderen naar binnen.
Iedereen hangt de jas op en gaat naar de eigen mentorgroep. In unit 2 gaat een deel van de kinderen naar de mentorgroep van juf Daniëlle en een ander deel gaat naar de mentorgroep van juf Nancy.
Om half negen beginnen we en elke ochtend starten de kinderen in hun eigen mentorgroep, die uit zo’n 20 kinderen bestaat. In een mentorgroep zitten kinderen van verschillende leeftijd.
In unit 2 zijn dat kinderen van leerjaar 3 en leerjaar 4. In de mentorgroep doen de kinderen activiteiten die geschikt zijn met kinderen uit verschillende groepen om te doen. Je kunt denken aan het voorlezen van een verhaal, muziek, drama, opening of afsluiting van een thema en, heel erg belangrijk, de verjaardagen van de kinderen. Deze worden gevierd in de eigen mentorgroep.
Om kwart over negen is het werktijd. Tijdens deze werktijd krijgt steeds een groepje kinderen instructie van de leerkracht aan de instructietafel, liefst bij het digitale schoolbord.
Kinderen uit leerjaar 3 krijgen uitleg over de leerstof van leerjaar 3, kinderen uit leerjaar 4 natuurlijk over de stof van leerjaar 4.
Kinderen die op dat moment geen instructie hebben zijn zelf aan het werk. Ze kunnen op hun werkwijzer zien welke taken vandaag af moeten. Als ze een vraag hebben leggen ze hun vragenkaartje op de hoek van de tafel. De unitmedewerkers, die rond lopen, weten zo welke kinderen nog even geholpen moeten worden.
Aan het eind van de ochtend, rond kwart voor twaalf, ruimen de kinderen hun spullen op. Ze zorgen ervoor dat alle taken, die ze die ochtend af hebben gekregen, door een unitmedewerker zijn afgetekend. Zo kunnen we in één oogopslag zien wat de kinderen al af hebben.
De ochtend wordt afgesloten in de eigen mentorgroep. Om twaalf uur is er pauze. Alle kinderen blijven op school tijdens de pauze. Er wordt gezamenlijk geluncht en (buiten) gespeeld. Om half een starten we weer.  
’s Middags ziet het er voor een groot deel hetzelfde uit. We beginnen weer in de mentorgroep, daarna is er werktijd en we eindigen we weer in de mentorgroep.

Wat zijn nu de voordelen van dit TOM-model

We streven ernaar dat iedere unit werkt met meerdere medewerkers: twee leraren, een onderwijsassistent en een stagiaire. Op deze manier kunnen de kinderen in kleinere groepen aan het werk.
De voordelen zijn:

 • meer aandacht voor uw kind,
 • meer begeleiding voor uw kind,
 • meer rust tijdens het werken voor uw kind,
 • meer werk op het niveau van uw kind,
 • betere motivatie, concentratie en werkhouding van uw kind,
 • beter gedrag en betere leerresultaten van uw kind,
 • bij ziekte van een leerkracht zijn er altijd nog bekende mensen voor uw kind aanwezig en de inval-leerkracht draait gewoon mee.


Het werken in units heeft nog meer voordelen:

 • van en met elkaar leren, kinderen met verschillende talenten ontmoeten elkaar en werken samen,
 • meerdere ogen volgen dagelijks de kinderen. In een unit werkt een aantal unitmedewerkers nauw samen en volgt zo de ontwikkeling van de kinderen,
 • gebruik maken van elkaars kwaliteiten. De ene unitmedewerker heeft een kwaliteit voor het één, de ander heeft weer andere kwaliteiten. Deze kwaliteiten komen in een unit ten goede aan alle kinderen.

Zelfstandig werken op eigen niveau

De leerlingen werken bij een aantal vakgebieden in drie niveaus, zoals bij taal, lezen en rekenen:

 • leerlingen die de stof gemakkelijk aan kunnen,
 • leerlingen die de stof gemiddeld aan kunnen,
 • leerlingen die de stof moeilijk aan kunnen.

Bij het TOM-model krijgen alle kinderen elke week een werkwijzer. Dit is een weekoverzicht waarop precies staat wanneer iemand voor welk vakgebied instructie krijgt. We plannen dus geen lessen maar instructiemomenten. Op deze werkwijzer staat ook per dag aangegeven wat de kinderen die dag af moeten hebben (dagtaken) en wat de weektaken zijn. Kinderen kunnen pas aan de weektaken werken als hun dagtaken af zijn. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk om een goede planning voor hun dag- en weektaken te maken. Elke dag controleert een unitmedewerker hoe uw kind heeft gewerkt, of het werk af is, enz.
Kinderen mogen hulp vragen aan medeleerlingen wanneer ze even niet verder kunnen. Natuurlijk kunnen ze ook de hulp inroepen van een unitmedewerker.
De begrippen weekoverzichten en de werkwijzers liggen in elkaars verlengde. We sluiten vooralsnog aan bij het spraakgebruik en de werkwijzen die de kinderen gewend zijn.

Flexibele werkplekken

Binnen een unit zijn met schermen aparte werkplekken gemaakt waar kinderen en medewerkers goed kunnen werken. Ook op de gang zijn er werkplekken. Kinderen mogen in principe zelf een werkplek kiezen in de unitruimte. Als ze dat willen kunnen ze in de stilteruimte van de unit gaan werken. In elke unit zijn er plekken waar de kinderen achter de computer kunnen werken. Voor het werken met het internet is er een internetprotocol.

Agenda
Via onderstaande link kunt u de jaarkalender als pdf downloaden en uitprinten

Jaarkalender 2018-2019.

Verjaardagen