De nieuwe basisschool in Groesbeek Noord

Katholieke identiteit

Wat katholiek voor ons betekent

Wij zijn een katholieke school en proberen daar in ons onderwijs invulling aan te geven. Sleutelwoorden hierbij zijn kennisoverdracht, ontmoeting, waarden en normen, ontvankelijkheid, verwondering, samenwerking en inspiratiebronnen.

Geloof is een beleving, religie kun je niet opleggen. De kennisoverdracht met betrekking tot levensbeschouwing geven wij als basis mee. Dit heeft namelijk met de algemene ontwikkeling te maken. Daarnaast onderhouden we een goede band met parochie van Groesbeek middels samenwerking met de pastor.

De katholieke grondslag impliceert dat wij aandacht hebben voor álle leerlingen op school. Wij houden rekening met verschillen tussen leerlingen en accepteren ze.
Verder hebben we  aandacht hebben voor ‘de mens als geheel’. Dat vindt zijn weerslag in het leerproces. Vanuit onze grondslag leren we de kinderen zorg te hebben voor elkaar en hun omgeving, en elkaar te respecteren. Deze waarden laten we terugkomen in onze omgang met elkaar.

De katholieke grondslag van de school houdt in, dat de school open staat voor kinderen met een ander of geen geloof. Wel dienen de ouders de katholieke uitgangspunten te respecteren en aan alle programma’s deel te nemen. Het gaat hierbij om christelijke feesten en gebruiken die deels in samenwerking met de parochie worden georganiseerd.
De feestdagen van de andere godsdiensten worden gerespecteerd en kunnen bij onze gebruikelijke lessen onder de aandacht gebracht worden.

Vanuit een katholieke mens- en wereldbeschouwing willen wij kinderen de mogelijkheid aanreiken de zin van het leven te ervaren en van daaruit te handelen. Wij willen de kinderen mee op weg helpen naar een eigen levensopvatting, waarbij christelijke waarden als het opkomen voor de zwakkeren, het nastreven van gerechtigheid en het afwijzen van discriminatie en racisme, een belangrijke rol vervullen.

Als team vormen we samen met kinderen, ouders en omgeving een gemeenschap waarin ontmoeting centraal staat. In deze ontmoeting spreken wij met elkaar en luisteren wij naar elkaar. Dit vraagt een houding van respect en aandacht voor de ander.
Wij proberen de leerlingen een kritische houding mee te geven, zodat zij zelf keuzes kunnen maken in hun (toekomstige) leven. Wij staan open voor discussie en het bespreekbaar maken van onderwerpen.

Agenda
Via onderstaande link kunt u de jaarkalender als pdf downloaden en uitprinten

Jaarkalender 2018-2019.

Verjaardagen